Projekt i sponzoruar nga KMSHZ

Komuniteti Musliman Shqiptar në Zvicër.

PËRSHKRIM

Çka ofron Takvimi CH ?

Takvimi për në Zvicër furnizohet sipas kalkulimeve tona të sakta kohore, për të gjitha qytetet e Zvicrës. Ka të integruar edhe sistemin Push Notification, ju njofton paraprakisht per secilin namaz, si dhe është në dy gjuhë: shqipe dhe gjermane.

46Qytete të Zvicrës
12Ditë të shënuara fetare
LLOGARITJA

TAKVIMI I SAKTË

Llogaritja e kohëve të namazit është përgaditur sakt sipas llogaritjeve te KMSHZ (Komuniteti Musliman Shqiptarë në Zvicër). Janë mirë të precizuara të gjithë qytetet varësisht nga pozita gjeografike dhe lindja e diellit.

  • Lehtë i përdorueshëm
  • PUSH Njoftime
  • Në gjuhe Shqipe dhe Gjermane
  • Dizajn interaktiv
  • Ditët e shënuara fetare
  • Për çdo qytet të Zvicrës
Na kontaktoni

Na shkruani, për çfarëdo sugjerimi, komenti apo vlersimi.

    Shkaro

    InshaAllah Namaz të pranuar me Takvimi CH APP