Hyrja në tre muajt e bekuar
02 shkurt / 01 Rexheb 1443

Nata e Regaibit
03 shkurt / 02 Rexheb 1443

Nata e Israsë dhe Mi’raxhit
27 shkurt / 26 Rexheb 1443

Nata e Beratit
17 mars / 14 Sha’ban 1443

Dita e parë e Ramazanit
02 prill / 01 Ramadan 1443

Nata e Kadrit
27 prill / 26 Ramadan 1443

Dita e parë e Fitër Bajramit
02 maj / 01 Shevval 1443
(Namazi i Bajramit falet 45 min. pas lindjes së diellit)

Dita e Arafatit
08 korrik / 09 Dhul Hixhxheh 1443:Dita e parë e Kurban Bajramit

09 korrik / 10 Dhul Hixhxheh 1443
(Namazi i Bajramit falet 45 min. pas lindjes së diellit)

Dita e parë e Vitit të Ri hixhrij
30 korrik / 01 Muharram 1444

Dita e Ashurasë
08 gusht / 10 Muharram 1444

Ditëlindja e Muhammedit s.a.v.s.
08 tetor / 12 Rabi’ul-Evvel 1444