Nata e Regaibit
11 Janar / 04 Rexheb 1444

Nata e Israsë dhe Mi’raxhit
06 Shkurt / 26 Rexheb 1444

Nata e Beratit
24 Shkurt / 14 Sha’ban 1444

Dita e parë e Ramazanit
11 Mars / 01 Ramadan 1444

Nata e Kadrit
05 Prill / 26 Ramadan 1444

Dita e parë e Fitër Bajramit
10 Prill / 01 Shevval 1444
(Namazi i Bajramit falet 45 min. pas lindjes së diellit)

Dita e Arafatit
15 Qershor / 09 Dhul Hixhxheh 1444

Dita e parë e Kurban Bajramit
16 Qershor / 10 Dhu’l Hixheh 1444
(Namazi i Bajramit falet 45 min. pas lindjes së diellit)

Viti i ri Ri Hixhrij
07 Korrik / 01 Muharram 1445

Dita e Ashurasë
16 Korrik / 10 Muharram 1445

Ditëlindja e Muhammedit s.a.v.s.
14 Shtator / 12 Rabi’ul-Evvel 1445